8-dda Nooc ee Nicmoolayda Xoolaha Soomaalidu dhaqato

KOOR
GEEL

Geel

Hal

Rati kurus weyn

Rati1 = Awr

Rati2 = Awr

Nirig ama Nirig

Qurbac = Rati yar


Hal & Nirig


Hal & Nirig2


Hal & Nirig3


Nirgo ama Aaran

LO'

Lo Geeso weyn1

Lo Geeso weyn2

Sac1

Sac2

Sac & Cunuggiisa

Sac & Weyl

Sac Geeso weyn

sac & aarankiis1

sac & aarankiis2

Dibi1

Dibi2

Dibi3

Dibi4

Dibi5

Dibi6

Dibi7
ARI
Ari-cad

Ari

Ari-Cad

Riyo & Orgi1

Ari-Riyoh

Ari-Ido

Ri' iyo Cunuggeed1

Ri' iyo Cunuggeed2

Orgi
Ari-Ido

Lax

Lax & Naylo1

wan1

wan2