Meeshii aad doonto adduunyada ka jooge, hadda
taariikhda iyo saacaddaaddu waa sidan :