Sheeg Jawaabta Xisaabahan
9 + 14 + 8 =
81 - 9 =
8 x 9 - 3 =
81 / 9 =
..