Miisaanka Maansada Soomaalida
Pro. C-hi Diiriye Carraale
HEES MAQALEEDMa-qa-leey-war-laay5,2
Guu-guu-li-hii4,3
guu-guu-le-yi-ri5,2
go-cor-kii-la-yi-ri6,1
go-cor-ka-na-la-yi-ri7,0
JIIFTO-Battar-heesCaws-HeesMusicguu-guu-li-hii-yow5,4
guu-guu-li-hii-yi-mi6,3
guu-guu-le-ka-le-yi-mi7,2
guux-i-yo-is-ka-la-gu-rid8,1
ga-ba-na-du-is-ka-la-gu-rid9,0
GABAY
 • Guu-guu-li-hii-yow-ha-daad
 • 7,5
  Gu-ga-u-oo-yey-so6,2
 • aad-moo-dey-ke-li-gaa-in-uu
 • 8,4
  Gu-ba-yo-jii-laal-ku6,2
 • sar-yan-kii-gar-ba-ha-weyn-la-haa
 • 9,3
  Geed-ka-ki-ci-waa-ye6,2
 • kol-ha-daad-ma-gaa-la-na-fa-dhi-sey
 • 10,2
  ma-ni-na-dhii-bey-sey6,2
 • kol-ka-ci-rir-ku-ku-gu-gee-di-ya-hay
 • 11,1
  lays-ka-ga-ran-waa-ye6,2
 • kol-ka-ci-rir-ku-ku-gu-ge-e-di-ya-hay
 • 12,0
  lays-ka-ga-ran-waa-ye6,2
  Miisaanka Maansada Soomaalida
  Pro. C-hi Diiriye Carraale
  WIGLOHa-duu-bal-lan-kii-dhab-kaa-ya-hay9,3
  Bi-yaan-doo-ni-been-ku-soo-sheeg8,4
  HIRWOHir-wa-du-ma-in-taan-hur-dey-ti-mi10,2
  DHAANTOA-nna-gu-so-co-noo-sar-kaal-na-wad10,2
  Mid-dii-na-su-gey-sa-yey-sa-mir9,3
  BALWOWa-xaa-i-be-lee-yey-moo-yaan8,4
  Wa-xaa-i-be-lee-yey-baa-buur8,4
  HEELLOHi-boy-an-ba-waan-ku-hay-bi-na-yey9,3
  i-naab-ti-ma-ii-han-weyn-ta-hay9,3
  SAARs a m e
  BAARCADDEs a m e
  BALOOLLEYs a m e
  ref