Toos u daawo Tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah ee Sh. Maxamed Cumar Dirir oo Youtube ah - taf
01- Hordhac & faatixa
02- Baqara 1-25
03- Baqara 26-37
04- Baqara 35-56
05- Baqara 54-66
06- Baqara 67-82
07- Baqara 83-93
08- Baqara 94-103
09- Baqara 104-116
10- Baqara 118-127
11- Baqara 128-141
12- Baqara 142-153
13- Baqara 155-171
14- Baqara 172-179
15- Baqara 180-188
16- Baqara 189-196
17- Baqara 197-207
18- Baqara 208-216
19- Baqara 217-221
20- Baqara 222-230
21- Baqara 231-237
22- Baqara 238-249
23- Baqara 250-258
24- Baqara 259-269
25- Baqara 270-281
26- Baqara 282-287
27- Cimraan 1-15
28- Cimraan 16-28
29- Cimraan 29-44
30- Cimraan 45-63
31- Cimraan 64-80
32- Cimraan 81-95
33- Cimraan 96-110
34- Cimraan 111-120
35- Cimraan ?????
36- Cimraan 139-153
37- Cimraan 154-164
38- Cimraan 165-180
39- Cimraan 181-189
40- Cimraan 190-200
41- Nisaa 1-10
42- Nisaa 11-14
43- Nisaa 15-22
44- Nisaa 23-31
45- Nisaa 32-42
46- Nisaa 43-53
47- Nisaa 53-65
48- Nisaa 66-78
49- Nisaa 79-87
50- Nisaa 88-93
51- Nisaa 94-102
52- Nisaa 103-115
53- Nisaa 116-130
54- Nisaa 131-143
55- Nisaa 145-159
56- Nisaa 160-176
57- Maaida 1-3
58- Maaida 5-11
59- Maaida 12-21
60- Maaida 22-33
61- Maaida 33-43
62- Maaida 44-50
63- Maaida 51-64
64- Maaida 65-81
65- Maaida 82-93
66- Maaida 94-105
67- Maaida 105-120
68- Ancaam 1-18
69- Ancaam 20-35
70- Ancaam 36-52
71- Ancaam 53-65
72- Ancaam 66-81
73- Ancaam 82-93
74- Ancaam 93-103
75- Ancaam 104-121
76- Ancaam 122-135
77- Ancaam 133-144
78- Ancaam 145-153
79- Ancaam 154-165
80- Acraaf 1-19
81- Acraaf 19-30
82- Acraaf 31-43
83- Acraaf 48-54x
84- Acraaf 54-71
85- Acraaf 72-89
86- Acraaf 90-112
87- Acraaf 113-131
88- Acraaf 132-142
89- Acraaf 143-154
90- Acraaf 155-166
91- Acraaf 167-180
92- Acraaf 181-206
93- Anfaal 1-11
94- Anfaal 12-28
95- Anfaal 29-40
96- Anfaal 44-57
97- Anfaal 58-71
98- AnfaalTawba 72-6
99- Tawba 7-24
100- Tawba 24-31
101- Tawba 32-41
102- Tawba 42-53
103- Tawba 55-68
104- Tawba 69-78
105- Tawba 79-92
106- Tawba 94-106
107- Tawba 107-116
108- Tawba 117-129
109- Yuunus 1-14
110- Yuunis 14-24
111- Yuunis 25-40
112- Yoonis 41-58
113- Yuunis 49-70
114- Yuunus 71-89
115- Yuunus 90-109
116- Huud 1-14
117- Huud 15-30
118- Huud 31-44
119- Huud 45-60
120- Huud 61-73
NEXT