Bogga 1aad ee Tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah, Sh Umal - Download - ShDirir-YoutubeLaga Tix raacay
01-HordhaciyoFaatixa
02-Baqara1-29
03-Baqara30-57
04-Baqara58-77
05-Baqara78-93
06-Baqara93-113
07-Baqara114-134
08-Baqara135-153
09-Baqara154-176
10-Baqara177-189
11-Baqara190-209
12-Baqara210-223
13-Baqara224-234
14-Baqara235-251
15-Baqara252-265
16-Baqara266-282
17-BaqaraCimra282-8
18-Cimra8-30
19-Cimra31-53
20-Cimra54-79
21-Cimra 80-102
22-Cimra103-128
23-Cimra129-152
24-Cimra153-175
25-Cimra176-200
26-Nisaa1-12
27-Nisaa13-25
28-Nisaa26-43
29-Nisaa44-65
30-Nisaa66-87
31-Nisaa88-101l
32-Nisaa102-124
33-Nisaa125-147
34-Nisaa148-171
35-NisaaMaaida171-19
36-Maaida20-40
37-Maaida41-53
38-Maaida54-76
39-Maaida77-95
40-Maaida96-115
41-MaaidaAncaam116-28
42-Ancaam29-55
43-Ancaam55-80
44-Ancaam 80-55
45-Ancaam 81-101
46-Ancaam102-127
47-Ancaam128-145
48-Ancaam146-165
49-Acraaf 1-32
50-Acraaf33-54
51-Acraaf54-84
52-Acraaf85-122
53-Acraaf123-148
54-Acraaf149-167
55-Acraaf168-190
56-AcraafAnfaal191-10
57-Anfaal 11-36
58-Anfaal37-60
59-AnfaalTawba61-8
60-Tawba8-29
61-Tawba30-47
62-Tawba48-70
63-Tawba71-93
64-Tawba94-112
65-Tawba113-129
66-Yunus01
67-Yunus23-52
68-Yunus53
69-YunusHuud87-5
70-YunusHuud6-37
71-Huud38-68
72-Huud69-104
73-HuudYusuf105-18
74-Yusuf19-49
75-Yusuf50-82
76-Yusuf83-111
77-Racd01-24
78-RacdiIbrahim25-09
79-Ibrahim10-41
80-IbrahimXijr42-42
81-XijrNaxli43-13
82-Naxli14-54
83-Naxli55-87
84-Naxli88-112
85-NaxrliIsraa113-8
86-Israa09-38
87-Israa39-69
88-Israa70-111
89-Kahfi01-26
90-Kahfi27-50
91-Kahfi51-82
92-Kahfi83-110
93-Maryam01-40
94-Maryam41-86
95-MaryamDaha77-36
96-Daha37-82
97-Daha83-121
98-DahaAnbiyaa122-18
99-Anbiyaa19-56
100-Anbiyaa57-94
Bogga 2aad